2.3.2 Clasificación Real/who


2.3.2         Clasificación Real/who:

-
Tumores de células B:
-
Tumores de precursores de célula B: leucemia linfoblástica agudade precursores B/linfoma linfoblástico.
-
Tumores de células B periféricas:
• •
Leucemia linfocítica crónica B/linfoma linfocítico de célula pequeña.
• •
Leucemia prolinfocítica B.
• •
Linfoma linfoblástico/inmunocitoma.
• •
Linfoma de células del manto.
• •
Linfoma folicular.
• •
Linfoma extranodal de la zona marginal B de tipo MALT.
• •
Linfoma nodal de la zona marginal B (± células B monocitoides).
• •
Linfoma esplénico de la zona marginal B (± linfocitos villosus).
• •
Leucemia de células peludas.
• •
Plasmocitoma o mieloma de células plasmáticas.
• •
Linfoma difuso de célula grande B.
• •
Linfoma de Burkitt.
-
Tumores de células T y NK:
Tumores de precursores de célula T:

leucemia linfoblástica aguda de precursores T/linfoma linfoblástico
Tumores de células T y NK periféricas:
          • •        Leucemia linfocítica crónica T/leucemia prolinfocítica.
          • •        Leucemia linfocíticagranular T.
          • •        Micosis fungoide/ síndrome de Sezary.
          • •        Linfoma periférico T.
          • •        Linfoma T hepatoesplénico gamma/delta.
          • •        Paniculitis-like linfoma T subcutáneo.
          • •        Linfoma T angioinmunoblástico.
          • •        Linfoma T/NK extranodal, tipo nasal.
          • •        Linfoma T enteropatía intestinal-like.
          • •        Leucemia/linfoma T del adulto (HTLV1+).
          • •        Linfoma anaplásico de célula grande, tipo sistémico.
          • •        Linfoma anaplásico de célula grande, tipo cutáneo.
          • •        Leucemia agresiva de células NK.